Szent Margit templom

1945. és 1985. között a veszprémi egyházmegyében 42 új templom épült. Ezek egyike a Szent Margit templom.

1944 őszén Dr. Kis György prépost és a
város katolikus papjai engesztelő könyörgéssel fordultak Árpádházi Szent Margithoz, közbenjárását kérve a háborús időben. Felajánlást tettek, hogy a háború után templomot építenek Szent Margit tiszteletére. 1946.10.26-án érkezett Kaposvárra Szent Margit ereklyéje. Rövidesen megindult az adomány- és anyaggyűjtés a tervezett templom javára. Az építkezés 1947-ben indult el. Az ügyintéző Longauer Imre volt. 1950-ben leállt az építkezés, majd 1972-ben Sebestyén József kaposvári apátplébános vezetésével és a hívek segítségével befejeződött az építkezés. A templom felszentelésre kerülhetett.

A templomot Lamping Ottó tervezte, majd
az építkezés vezetését Harsányi Géza vette át. Az épület bauhaus stílust képvisel, a forma kialakításánál a funkció betöltése volt a lényeg. Az épület kereszt alaprajzú, ez azonban kívülről alig észrevehető. Két kis helység ad keresztformát az épületnek. A főbejárat felett látható Szent Margit boltívbe zárt szobra. Az épület nyugati részén kívül látható egy Krisztus feszület, amelyet 1972-ben helyeztek el a templom oldalán. A feszületen ez áll:

"Városunk legősibb keresztjét,
Melyet 1971-ben a Kanizsai
Utca elején állítottak fel a
Szent Margit templom hívei
E helyen újra helyreállították."

Az épület három hajós, a hajókat boltívek tagolják. Egy freskó található a templomban, Szent Margitot ábrázolja, amint megáldja a város valamennyi templomát. Az eredeti tervek alapján monumentális freskósorozat díszítette volna a templomot Z. Soós István tervei alapján. Végül egyszerűbb freskó készült.

A templomot színes üveg ablakok díszítik, melyeket Johann Hugó tervezett és Palka József aranykoszorús mester budapesti műhelyében készültek. A padokat Molnár László kaposvári asztalos mester készítette. Valamint több szobor látható a mellékhajókban.

A plébánia első évtizedeiről kevés feljegyzés maradt fenn. Az 1950-1990-es időszakra vonatkozóan a Somogy megyei levéltárban találhatók adatok, jelenleg még nem kutatható anyagként.

Források:
Forrai Márta: A kaposvári Szent Margit Fogadalmi Templom építéstörténete 1946-1972, 2006 Kaposvár,
Walterné Putnoki Petronella: Árpád házi Szent Margit templom, Ikonográfia: Dr Lőrincz Zoltán, 2007
Szent Margit élete és a kaposvári fogadalmi templom, Kiadó:Dr. Kis György, Új-Somogy Nyomda Rt. Kaposvár, A kaposvári Nagyboldogasszony Egyházközösség