esza logo jobb fels

Pusztainé Takács Erika

 

 

Pusztainé Takács Erika vagyok, két aranyos és kedves leányzó édesanyja. 2003 szeptembere óta dolgozom a plébánián hittanárként. Ebben a tanévben a Csokonai, Toldi, Kinizsi iskolákban van hit- és erkölcstan órám és a Szent Margit templomban én készítem fel a felsősöket elsőáldozásra. Vasárnaponként örömmel szolgálok a szentmise alatt a gyermek-igeliturgián. Szeretem a kézműves technikákat, örülök, hogy egyre több lehetőség van rá plébániai keretek közt is. Kicsit fárasztó, de nagy örömmel szervezem évről-évre a pásztorjátékot és a napközis hittantábort. Szívesen képzem magam tovább, hogy új pedagógiai módszereket építhessek be a munkámba.

Dr. Vörös Klára Ilona

 

2016 óta foglalkozom a fiatalok bérmálkozásra felkésztésével. Hitoktatói diplomámat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola mesterképzésén szereztem. Bölcsész doktorátusom van, főállásban a Kaposvári Egyetem egyetemi docense vagyok a Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Tanszéken. Tagja vagyok a Szent Margit - Szent József Egyházközség Képviselőtestületének.

Identitásom alapja az Istenhit, a teremtményi lét, Jézus szeretete és a Szentlélek vezetésére utaltság. Azt vallom, a hittantanár azoknak a folyamatoknak és magatartásoknak a megszólítható képviselője, amelyekről beszél, amelyeket átad. Arról az üdvösségtörténetről vall, amelyet ő is tanul; arról a hitről, melynek Jézus Krisztus az eszménye és arról az Istenszeretetről, amelyet naponta átél. Tanító akarok lenni szóban, cselekedetben, evangéliumi életmódban.

 

Örömmel végzem hitoktatói feladatomat. A bérmálkozókra készülők keresztény létük különösen szép időszakát kezdik el. A Szentlelket készülnek a lelkükbe fogadni. Annak a szentségi jelnek a befogadására nyíltak meg, amely örökké tartó jelet hagy a lelken. Most éreznek majd rá, milyen elmélyülni a szentségi életben és az Istennel való kapcsolatban. Arra kaptak meghívást, hogy Jézust követve megtalálják önmagukat. Isten a szívükbe ültette az elhatározást, hogy törekedjenek a tiszta életre. Felelősségem van értük, hogy Krisztus és az Egyház mellett tudjanak dönteni.

Bakterné Magyar Margit Gitta

 

 

Bakterné Magyar Margit Gitta vagyok, két gyermek anyukája. Főállású hitoktatóként  tanítok a plébániához tartozó Kinizsi ltp. Általános Iskolában és a Gyakorló Általános Iskolában. 4. éve tanítok iskolában katolikus hit- és erkölcstant. Igyekszem az óráimon változatosan foglalkoztatni a gyermekeket, a gyerekek képességeinek, életkorának megfelelően. Sokat énekelünk, rajzolunk, játszunk.

 

 

Böröczfi Zsuzsanna

 

 

Böröczfi Zsuzsanna vagyok. Tanulmányaimat Kaposváron végeztem, a Kaposvári Egyetemen szereztem általános tanító és rajztanári diplomát. 2015 januárjában záróvizsgáztam a Szegedi Gál Ferenc Főiskola mesterképzésén hittanár-nevelőtanárként és ebben az évben államvizsgáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőként.  

2016 óta foglalkozom iskolai hitoktatással, óraadó világi hitoktatóként a Toldi Lakótelepi Tagiskola felső tagozatos diákjait tanítom. A hitbeli ismeretek átadását olyan pedagógiai módszerekkel igyekszem átadni a diákjaimnak, amelyek az ismeretet tapasztalati úton közvetítik, ezért a nevelés folyamatában szívesen alkalmazom a drámajátékot és a Kett-féle valláspedagógiai módszert, amely a keresztény értékekre épül.

Feladatomnak tekintem a vallási élet alapjainak a megismertetését és a keresztényi életre nevelést.

 

 

 

Go to top