Dr. Giber Vilmos elnök

Dr. Rosta István elnökhelyettes

"Mindannyian csak egy szárnnyal születtünk, csak úgy tudunk repülni, ha átöleljük egymást." Ez a Wass Albert idézet végig kísérte az eddigi életpályámat. Mindig volt kivel összekapaszkodni életem során. Elsőként is az azóta elhunyt drága szüleimmel, akik áldásként, Isten ajándékaként fogadtak be életükbe. Az ő szeretetük, hitük és szorgalmuk nevelt felnőtté. Az életem legboldogabb pillanatai közé tartozott, mikor megszületett két gyermekünk,Vilmos és Valéria. Értelmet adtak a mindennapok kihívásainak és erősítettek a belőlük áradó istengyermeki szeretetükkel. Eddigi életem során mindig éreztem Jézus gondoskodását, akit soha nem hagytam el. Mert tudtam nélküle gyenge és esendő vagyok. Két örömteli eseményről szeretnék még hírt adni: 2014 szeptemberében megszületett az első kis unokám Vilmoska. Miklós Atya Szent József - Szent Margit templomokban történt plébánosi kinevezése óta szolgálhatom az egyházközséget és az Urat.

1946. október 12-én született Kaposváron. Pécsett érettségizett kitüntetéssel. Egyetemi diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen kapta. Egyetemi hallgatóként a Tudományos Diákkörben – és egy ideig még később is – atomfizikával foglalkozott. Doktorátusait a Debreceni Tudományegyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Ez utóbbi egyetemen habilitált doktorrá is felavatták.

A Magyar Tudományos Akadémián a tudomány kandidátusa lett. Szűkebb szakterülete a tudománytörténet. Több mint 500 publikáció és 14 önálló kötet szerzője. A felsőoktatásban 1972 óta tanít. Politikai pártnak sohasem volt tagja, és jelenleg is párton kívüli. Vezetői megbízásokat a rendszerváltoztatás után kapott. Az 1990-es évektől volt tanszéki csoportvezető, tanszékvezető, intézetigazgató, főigazgató-helyettes és főigazgató. 2005-től a Kaposvári Egyetem professzora, 2013-tól ugyanitt professor emeritus. Két évtizede tanít a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének és a Professzorok Batthyány Körének. Kaposváron 2001-től elnöke a Somogyi Tudósklubnak, és alapító elnöke volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának. Tudományos munkásságáért 1989 után kapta a következő díjakat.

Szent-Györgyi Albert Díj, Eötvös József Díj, Kaposvári Egyetem Életmű Díja, Kaposvár Városért Aranygyűrű,  Príma Primissima Díj.

1976-ban kötött házasságot Dr. Horváth Ilonával, aki jelenleg is praktizáló szemész főorvos. István fiuk pécsi végzettségű közgazdász, és jogászdoktori diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Arató József

Balogh József

Biológia  - testnevelés szakos tanár vagyok, nyugdíjas. 30 évig a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán, majd a Kaposvári Egyetemen tanítottam. Két nagykorú gyermekem van, akiket nagyon szeretek. Miklós atya által a katolikus fiataloknak szervezett nyári vízitáborok szakmai vezetője vagyok. Nagy örömömre munkatársként dolgozhatok az Alfa kurzuson és a Cursillon is. Minden munkámat Isten nagyobb dicsőségére szeretném végezni.

Bohár Dániel

Czeider Ádám

A 2010-2011-es tanévtől a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium történelem-angol szakos tanára. Kántori szolgálat: 2010 és 2015 között Igal, 2015-től Szent Margit - Szent József Plébánia. A képviselő testületnek 2016-tól tagja.

Gosztonyi Zoltán

Horváth Antal

 

Húsz éve vagyok képviselőtestületi tag és a Szent József- templom gondnoka. A megbízatásomat a jövőben is szeretettel és alázattal kívánom végezni az általam képviselt hívek és az egyházközség érdekében, ezzel is az Úristent szolgálva.

 Járadi Gyuláné  

Kovács Géza

 A Szent Margit-Szent- Szent József Plébánia képviselőtestületének tagja vagyok és három éve a templom szolgálatában is állok, mindkét templom sekrestyése vagyok. Köszönöm, hogy az Úr ezt a feladatot, szolgálatot bízta rám, mert minden nap megadja hozzá a segítséget, a kegyelmet is. A két gyermekem már családos, két unokám van, ott is segítek ha szükség van rám. Életem minden napján az Úr Jézust szolgálom és a testvéreimet.

Kovács Géza vagyok, 1965-ben Vácott születtem. 1992 óta élek házasságban feleségemmel, 2 fiúgyermekünk van. A Szent Margit - Szent József Egyházközség képviselő testületének 2010 óta vagyok tagja. 2012 februárjától kaptam engedélyt az áldoztatásra. 2013. november 24-én, Krisztus Király vasárnapján Balás Béla püspök atya akolitussá avatott.  

Krasznai Zsolt

Luthár Kristóf

Mihály Erzsébet

Mike Sándor

1952- ben születtem JÁKÓ községben. Középiskolai és egyetemi tanulmányaimat BUDAPESTEN végeztem a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Majd ugyanitt gazdasági ellenőrző szakon az okleveles szakközgazdászit is elvégeztem. Megyei nagyvállalatnak lettem a gazdasági igazgatója. A rendszerváltás környékén otthagytam az állami szektort, és könyvelő irodát alapítottam. Jelenleg is annak vagyok a tulajdonosa és vezetője. Közben 1975- ben megnősültem. Feleségem Saci velem együtt már nyugdíjas, a KSH Somogy megyei Igazgatóságán dolgozott.

Dr. Miklós Endre

Pelőcz Renáta

Puska Erzsébet

Sárdi János

Puska Erzsébetnek hívnak, szociális-munkás és hittanár-nevelő tanár vagyok végzettségemet tekinve. Több évig tanítottam hittant a plébánián, jártam a szociális otthonba, végeztem karitatív munkát. A mai napig tarton a kapcsolatot az egyházközség tagjaival. Jelenleg Kisbárapátiban dolgozom az ottani iskolában. 

Nyugdíjas nős építőmérnök, három felnőtt gyermek édesapja, és hat gyermek nagypapája. Szülei és nagyszülei révén kötődik a Szent Margit templomhoz. Ők 1948-ban a Szent László színes ablakkép adományozásával és építőanyag fuvarozásával járultak hozzá a fogadalmi templom építéséhez. Kaposvárra visszaköltözve, 1980. óta jár a Szent Margit templomba. Képviselőtestületi tagságának második ciklusát tölti. Részt vett és vesz a Szent Margit és Szent József templomok és a plébánaiépület építészeti felújítási munkáiban.

Sárközi Béla

Szabó Lászlóné

2016. január elseje  óta vagyok a Kaposvári Egyházmegye állandó diakónusa, a  Szent Margit - Szent József Plébánián teljesítek szolgálatot.  Házas vagyok, négy gyermekünk van.Isten kegyelméből. 2006-ban Székesfehérváron szenteltek állandó diakónussá. 2002-2014 között a Székesfehérvári Egyházmegye Lelkigyakorlatos Házának voltam a gondnoka és emellett három faluban végeztem lelkipásztori szolgálatot. Tanulmányaimat az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián végeztem.

67 éves nyugdíjas nagymama vagyok. Két gyermek édesanyja. Fiamnál három fiú unokám van. Aktív éveimet élelmezésvezetőként éltem, 33 évig a Kisfaludy iskolában, nyugdíjba is innen mentem. Mindig is vallásos voltam, hála neveltetésemnek és szüleim hitének. Katolikus hitem egyre erősödött gyerekkorom óta, és még erősödik ma is. Amíg lehet, szolgálatot vállalok templomunk és testvéreim hitéletének támogatására. Remélem, hogy hatékony tagja és segítője vagyok és leszek a testületnek is.

Szalai Zoltán

Szigeti Tamás

Dr. Vörös Klára

Zarka Jánosné

Identitásom a teremtményi lét. Isten 1957-ben bízta rám az életet. Ő úgy akarta, hogy Kaposváron szülessek, s én azóta sem akarok másutt élni. Talentumaimmal így gazdálkodtam: pedagógus diplomám és bölcsész doktorátusom van. Egyetemi oktatóként dolgozom a Kaposvári Egyetem Magyar Nyelvi és Kultúratudományi Tanszékén. Biblioterapeuta és hitoktató képesítésem is van. A Kaposi Mór Oktató Kórház Lelkigondozói Szolgálatának önkéntes beteglátogatója vagyok. A művészetek minden ága gyönyörködtet. Némelyüket, kedvtelésből, művelem is. A Szent Margit – Szent József Plébánia Képviselő-testületének 2011 óta vagyok tagja. A templomi szolgálatok (hitoktatás, karitász, közösségi és testületi feladatok) nekem legalább annyi épülést adnak, mint amennyit építek. Személyes célom, hogy életem tanúságával az Istenben és az Egyházban élés boldogságát közvetítsem. Arra törekszem, hogy amiben jó vagyok, azt kibontakoztassam mások javára. Olyan vizsgadarabként tekintek magamra, amelyet majd Isten elé kell tennem.